Yerli pazarda emsalleri hangi platformlarda kıyaslıyoruz?

Rakip-Rekabet Analizi

Emsal karşılaştırma

Acentelerin gerçekleştireceği ekspertiz, emsal mülkleri içerir. Gayrimenkulünüzün satışını hızlandıracak ya da yavaşlatacak tüm satılık/kiralık mülkler analize dahil edilir. Kapsamlı oluşturulan raporda gayrimenkulünüzün satışı sanşa bırakılmaz.

Neden önemlli?
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)

Taze veri kullanımı

Acentelerin gerçekleştireceği ekspertiz, rapor içermekte olup değerler daima referansa dayalıdır. TÜİK, bu referansların en başında yer alır.

Neden önemlli?